Γερμανικό Δίκαιο


 

Αναλαμβάνουμε διεκπεραίωση γερμανικών υποθέσεων, εργατικών, συνταξιοδοτικών και άλλων υποθέσεων.

Μεταφράζουμε γερμανικά και αγγλικά έγγραφα.