Νομικό Αντικείμενο

 

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία σε όλα τα νομικά ελληνικά ζητήματα, επίσης σε γερμανικά  (εργατικά / ασφαλιστικά) με επιτυχή έκβαση.


Το Γραφείο μας έχει πλήρη νομική βιβλιοθήκη και ηλεκτρονική νομική υποστήριξη. Αρχείο διεκπεραίωσης πάνω από (8000) υποθέσεις.


Αναλαμβάνουμε -κατόπιν συνεννόησης- Νομικές υποθέσεις κάθε είδους.

Επίσης παρέχουμε δωρεάν υποστήριξη σε Άτομα με Αναπηρίες και των Οικογενειών τους.


Μεταφράζουμε γερμανικά και αγγλικά έγγραφα . Αναλαμβάνουμε διεκπεραίωση γερμανικών υποθέσεων.

 

Αναλυτικότερα ...